Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2014

oleanna
Reposted fromzielono zielono vialubie-lato lubie-lato
oleanna
6099 5c80
Lek na wszystko :)))
Reposted fromKallay Kallay vialubie-lato lubie-lato
7732 f2f0 390
Reposted fromiamawinrar iamawinrar vialubie-lato lubie-lato
oleanna
Kobieta kocha tylko raz w życiu, rozumiesz?
— Honoriusz Balzac, "Ojciec Goriot".
oleanna

Rozpuszczam włosy
i grzeszę w myślach
w ukryciu nocy
w snach

— Zbigniew Herbert, Grzeszę.
Reposted frompleasedie pleasedie vialubie-lato lubie-lato
oleanna
oleanna
oleanna

Kobiety nie chcą, gdy mają. Chcą, gdy nie mogą mieć.

oleanna
To, jak inni mnie widzą nie ma ze mną żadnego związku. To ich problem. Nie mój.
— Haruki Murakami
oleanna
oleanna
oleanna
- Na co masz teraz ochotę?
- Na sen...
- Ach.
- Z Tobą.
— so sweet
oleanna
- Źle pan wygląda - zawyrokował.
- Niestrawność - odparłem.
- A co panu zaszkodziło?
- Życie.
— Carlos Ruiz Zafón
oleanna
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna. Niebo jest piękne, ale ludzie są smutni. Potrzebuję kogoś kto nie ucieknie ode mnie jak inni.
oleanna
oleanna
9063 8054 390

January 16 2014

oleanna
5236 36c1 390
Reposted frombeproud beproud viajudyta judyta
oleanna
6900 a4ac
Next time you see it...
Reposted fromsynicalcissors synicalcissors viajudyta judyta
oleanna
Zwróciłem mu właśnie uwagę, że to doskonały sposób dojścia do porozumienia z dziewczyną — zacząć pożyczać jej książki.
— S. Kierkegaard
Reposted fromIriss Iriss viajudyta judyta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl