Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2015

oleanna
Reposted fromexistential existential viajudyta judyta
oleanna
Reposted fromshakeme shakeme viajudyta judyta
oleanna
6380 c0c0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajudyta judyta
oleanna
Reposted fromderschlaefer derschlaefer viajudyta judyta
oleanna
Reposted frompanimruk panimruk viajudyta judyta
oleanna
0271 c416 390
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viajudyta judyta
oleanna
oleanna
5356 8001 390
oleanna
8566 8f2a 390
Reposted fromekstaza ekstaza viafuckthisimyoung fuckthisimyoung
oleanna
Miłość nie jest doskonała. Miłość to tylko miłość!
— ***
Reposted bytruskawkowepole truskawkowepole

January 17 2014

oleanna
Siedzi sobie cichutko w kąciku  dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie.
 
— Marcin Bruczkowski "Radio Yokohama"
Reposted fromSamotny Samotny vialubie-lato lubie-lato
Hopeless but hoping... ♥
Reposted fromweheartit weheartit vialubie-lato lubie-lato


Submitted by francescamellark
Reposted frominspired inspired vialubie-lato lubie-lato
oleanna
0206 e000 390
Reposted fromnanami nanami vialubie-lato lubie-lato
oleanna
Nie jest źle, chociaż twoje kieszenie są puste. Byłoby gorzej, gdybyś miał puste serce.
Reposted fromirmelin irmelin vialubie-lato lubie-lato
oleanna
Depresja niszczy mózg. Dopóki nie uda się naprawić uszkodzeń, choroba nie minie.
Reposted fromkyte kyte vialubie-lato lubie-lato
oleanna
Błędy są prawie zawsze rzeczą świętą. Nigdy nie próbuj ich naprawiać. Co więcej: uzasadniaj je racjonalnie, staraj się w pełni je zrozumieć.
— Salvador Dali
Reposted frommmmka mmmka vialubie-lato lubie-lato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl